“Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem”
Dz 5, 38-39 Biblia Tysiąclecia

And so I am telling you now: leave those people alone and let them go! Because if this idea or matter originates with humans, it will disintegrate; whereas if it originates with God indeed, you cannot destroy it and it may occur at times that you fight God.’
Section 5, 38-39
Biblia Tysiąclecia (Polish translation of the Bible)

“Οπότε και τώρα σας λέγω: Υποχωρήστε από αυτούς τους ανθρώπους και αφήστε τους! Εαν πράγματι από ανθρώπους προέρχεται αυτή η σκέψη και κατάσταση, θα διασκορπιστεί, αλλα εάν όντως από τον Θεό προέρχεται, δεν έχετε την ικανότητα να τους καταστρέψετε και μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να φανεί οτι μάχεστε εναντίον του Θεού”
Kεφ5, 38-39 Βίβλος της Χιλιετίας